Orech kráľovský je drevina, ktorá sa pestuje pre jeho jedlé semená. Tvorba a kvalita produkcie je podmienená agroekologickým podmienkam, výberom vhodného stanovišťa v neposlednom rade vo výbere odrody.  V klimatických podmienkach Slovenska sú najvhodnejšie odrody, ktoré kvitnú